Ủy Ban Giải Thưởng Trần Văn Bá : (Thông báo ngày 11/11/2015)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

           ubdh.gttvb@gmail.com

                   Thông báo ngày 11/11/2015

Tiếp theo Thông báo ngày 26.10.2015, Ủy Ban Giải Thưởng (UBGT) thông báo đến đồng bào trong và ngoài nước, hội đoàn, báo giới và trang mạng, những chi tiết sau đây liên quan đến Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá :

Đề cử tổ chức, cá nhân trong nước

Mọi người đều có thể đề cử tổ chức, cá nhân trong nước. Hồ sơ càng có nhiều chi tiết, UBGT sẽ làm việc dễ dàng hơn, và những người bầu chọn qua Internet sẽ có được những hiểu biết cần thiết để bầu chọn.

UBGT khuyến khích dịch toàn bộ hoặc một phần hồ sơ được đề cử sang tiếng Anh hoặc/và Pháp. Hồ sơ có tiếng ngoại ngữ sẽ giúp các em ở Hải Ngoại không thông thạo Việt ngữ hiểu biết về Việt Nam và sau đó có thể tham gia một cách tích cực hơn.

Hồ sơ đề cử xin gởi bằng điện thư về địa chỉ ubdh.gttvb@gmail.com trước ngày 25.11.2015.

Yểm trợ và tham gia giải

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá (GT TVB) là một giải mới, được thực hiện trong một tình thần mới. Đây là một giải mở, người góp hiện kim lập giải cũng chính là người bầu chọn tổ chức, cá nhân trúng giải.

Tuy nhiên, việc quản trị và tổ chức đòi hỏi hai điểm sau : Được quyền bầu chọn là những cá nhân đóng góp từ 20 USD (hoặc 20 EUR, 30 AUD, 30 CAD) trở lên và có địa chỉ điện thư.

UBGT tha thiết kêu gọi những tấm lòng nhiệt thành ở khắp mọi nơi yểm trợ và tham gia GT TVB.

Thông tin diễn tiến, hình thức yểm trợ và tham gia

Trang mạng www.tinhthantranvanba.org là nơi UBGT cập nhật thông tin liên quan đến giải, trên trang mạng này mọi người đều có thể yểm trợ cho giải qua Paypal và sau đó sẽ bầu chọn tổ chức, cá nhân trúng giải.

Vì là năm đầu tổ chức giải mang tên Tinh Thần Trần Văn Bá, với một hình thức hoàn toàn mới, UBGT kính xin được tha thư các thiếu sót ngoài ý muốn trong việc thông tin tiến trình của giải, và kính mong được các Hội,  Báo, Trang Mạng, thân hữu, đồng bào tiếp tay phổ biến rộng rãi.

Hải ngoại, 11.11.2015

Thay mặt UBGT,

Nguyễn Ngọc Bách, Pháp – Nguyễn Thế Thái, Úc – Nguyễn Hữu Phước, Hòa Lan – Trần Ngọc Giáp, Gia Nã Đại – Trần Quý Phong, Bruxelles, Vương Quốc Bỉ – Lê Hữu Đào, Liège, Vương Quốc Bỉ

Giải thưởng được yểm trợ bởi (danh sách vẫn còn mở) :

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris – Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hòa Lan – Cộng Đồng Việt Nam Liège – Hội Thân Hữu Bỉ Việt – Hội Tương Trợ Pháp Việt – Compassion Vietnam – Hội Cựu Quân Nhân tại Pháp -Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá