TƯỞNG NIỆM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM LẦN THỨ 55 & QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH TỪ NAM CALIFORNIA (Nov. 02 & 03 – 2018)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Buổi lễ Tưởng Niệm và Tri Ân vị Tổng Thống khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa do Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Orange County tổ chức vào hai ngày 2/11 và 3/11/2018 : 

Thánh Lễ Giỗ cầu nguyện cho Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, Bào Đệ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn cùng các Quân-Dân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc.

Thứ Sáu 2 tháng 11 năm 2018 lúc 5 giờ chiều, tại: Thánh Đường Blessed Sacrament   14072 Olive St., Westminster, CA 92683 : 

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CỐ TT GIOAN BAO TIXITA NGÔ ĐÌNH DIỆM & BÀO ĐỆ LẦN THỨ 55 (Nam California)

Lễ Tưởng Niệm, Thứ Bảy 3 tháng 11 năm 2018 lúc 10 giờ sáng, tại: Khuôn Viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ Sid Goldstein Freedom Park 14180 All American Way.Westminster, CA 92683

TƯỞNG NIỆM TT NGÔ ĐÌNH DIỆM LẦN THỨ 55 & QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH TỪ NAM CALIFORNIA