TRONG THƠ TÔI (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trong thơ tôi mùa xuân không chim hót
Thu không vàng hạ chẳng để yêu đương
Thơ của tôi là máu rỉ trăm đường
Là u uất đã chìm sâu trong đất.
(Trần Trung Đạo))