SINH HOẠT ĐẢNG KHÁNH LẦN THỨ 55 CỦA ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT & HỘI THẢO CHÍNH TRỊ (Nov.03-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Chủ Nhật 3/11/2019 Từ 1:00PM đến 4:15PM, Tại hội trường TP Westminster 8200 Westminster Blvd, Westminster  :
Nhân dịp Đảng Khánh lần thứ 55th của Đảng Tân Đại Việt, cùng kỷ niệm 30 năm ngày Bức Tường Bá Linh sụp đổ, và mừng Sinh Nhật 96 tuổi của nhà tranh đấu lão thành Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa, Đảng Tân Đại Việt cùng các nhà tranh đấu dân chủ  tổ chức một buổi Sinh Hoạt :

Đảng Khánh :
-Phát biểu của Đảng Tân Đại Việt
-Phát biểu của Đại Việt Quốc Dân Đảng
-Phát biểu của Đại Việt Cách Mạng Đảng

Hội Thảo:
Từ Bức Tường Bá Linh Sụp Đổ Đến Phong Trào Dân Chủ Hồng Kông – 30 năm nhìn lại, đối chiếu vào Việt Nam
Thời gian: Chủ Nhật 3/11/2019 Từ 1:00PM đến 4:15PM
Địa điểm: Hội trường TP Westminster 8200 Westminster Blvd, Westminster.

Diễn giả:
Trần Quốc Bảo: Tường Bá Linh sụp đổ
Hoàng Đình Khuê: Dân Chủ Hồng Kông
Nguyễn Kiện: Dân Chủ Việt Nam

Panel phỏng vấn:
Nguyễn Kim Bình
Ngô Văn Hiếu
Lê Minh Nguyên