RA MẮT SÁCH ” FINDING MY VOICE A JOURNEY OF HOPE ” CỦA TÁC GIẢ CRYSTAL H. VO

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

” Đây là một quyển sách tuy nhỏ nhưng đã nói lên hết một nổi bất hạnh to lớn của một con bé Việt Nam sanh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh. Cô ấy đã chứng kiến sự chia lìa và mất mát cũng như bao nhiêu triệu đồng bào Việt Nam ở miền nam Việt Nam. Lớn lên trong sự thiếu hụt về tinh thần và thể xác đã thúc đẩy cô bỏ nước ra đi trên chiếc tàu bé nhỏ mong manh khi cô chưa từng có khái niệm đi tìm cái sống trong chính sự chết! Trời thương, Phật gia hộ cho cô và người anh cùng bà con đến bến bờ tự do bình yên, nhưng nổi đau về thể xác và tinh thần cô đã mang từ bé đã đeo đuổi cô ấy một đoạn đường dài đăng đẳng . Tưởng chừng cô đã không thể sống qua khỏi những chặn đường gian nan thử thách, nhưng cô đã sống và sống lành mạnh để đem niềm tin cho những người đang sống oằn oại trong biển ải của thế gian.”
( Như ý)