“Người việt nam hèn hạ” MỘT ĐOẢN VĂN LÀM SÔI MẠNG XÃ HỘI (Mặc Lâm RFA)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Han-Phan-622.jpg

Tác giả bài viết người việt nam hèn hạ, Cô Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn.

Hình do Cô cung cấp