NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÀ NỖI ĐAU MẤT ĐẤT

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đoạn phim với phụ đề Anh ngữ, được phổ biến trên nhiều trang mạng xã hội, để cho thế giới hiểu và biết được sự độc tài, tàn bạo của tà quyền lãnh đạo csVN đối với người dân Việt Nam.

– Người dân Việt Nam và nỗi đau mất đất.Đoạn phim với phụ đề Anh ngữ, được phổ biến trên nhiều trang mạng xã hội, để cho thế giới hiểu và biết được sự độc tài, tàn bạo của tà quyền lãnh đạo csVN đối với người dân Việt Nam.

Posted by Binh Dang on Sunday, May 13, 2018