Ngục Ca (Thơ: Nguyễn Chí Thiện- Nhạc: Phạm Duy)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VietNam94538

Phạm Duy dẫn chương trình Ngục Ca với 13 bài hát sau đây:

1. Từ Vượn Lên Người, Từ Người Xuống Vượn (Phạm Duy)
2. Đảng Đầy Tôi (Duy Quang)
3. Ngày 19 Tháng 5 (Phạm Duy)
4. Xưa Lý Bạch (Duy Quang hát)
5. Những Thiếu Nhi Điển Hình Chế Độ (Thái Hiền)
6. Tôi Có Thể – Vô Địch (Lê Toàn)
7. Chuyện Vĩ Đại Ai Bi (Thái Hiền)
8. Thấy Ngay Thủ Phạm (Phạm Duy, Lê Toàn, Duy Quang)
9. Nước Đổng Trác Điêu Thuyền (Phạm Duy)
10. Sẽ Có Một Ngày (Duy Quang)
11. Đôi Mắt Trương Chi (Duy Quang)
12. Cái Lầm To Thế Kỷ (Duy Quang)
13. Vì Ấu Trĩ (Duy Quang, Phạm Duy)