MỪNG LỄ ĐĂNG QUANG Mr. PRESIDENT (Lê Đình Hoài Việt)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Inline image

Cờ Liềm búa cháy dần theo định mệnh .

                                   Với âm mưu gian lận phiếu địa phương .                                  

Donalad J Trump toàn diện thắng vẻ vang

Cả thế giới đồng thanh mừng tổng thống  

 

Rất trọng thể . Nhiều bóng người thầm lặng

Đã từ lâu xúc động lệ dâng trào.

Đón mùa xuân thần thánh được đề cao

Đang tỏa sáng trên đồi cao Nhà Trắng.

 

Ôi tuyệt diệu đêm đăng quang Trăng sáng

Đất nẩy mầm muôn hạt giống lên ngôi

Cả trăm năm nay mới có thiên tài

Làm cách mạng tát đầm lầy ráo máng  .

 

Long trọng quá, hoa pháo bông rực sáng

Hằng triệu người mừng tổng thống đăng quang

Vị anh hùng số một đại siêu cường

Cả thế giới rất vô cùng kính phục .

NGYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

  3/11/2020