MÙA THU TRONG NHẠC NGÔ THỤY MIÊN ( VongNgayXanh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
CUNG ĐÀN THU
Hôm nay trời mới ướm Thu
mà thơ đã chớm buồn từ hôm qua
chỉ vì chiếc lá bay qua
đã thôi xanh biếc, để pha sắc vàng
Cũng từ cơn gió vừa ngang
còn âm vang sóng cung đàn thu xưa
em hòa nước mắt trong mưa
hát cùng sóng biển tiển đưa cuộc tình!
Cao Nguyên
– Mắt Thu
– Mùa Thu cho em (Mộng Thúy)
– Mùa Thu xa Em (Lệ Thu)
– Thu khóc trên ngàn (Diễm Chi)

Mùa Thu trong nhạc Ngô Thụy Miên- Mắt Thu – Mùa Thu cho em (Mộng Thúy)- Mùa Thu xa Em (Lệ Thu) – Thu khóc trên ngàn (Diễm Chi)

Posted by Vong Ngay Xanh on Friday, October 14, 2016