ML/ BLOGERS VN: BUỔI GẶP GỠ THÂN MẬT CỦA MẸ NẤM (N.N NHƯ QUỲNH VỚI ĐỒNG HƯƠNG NAM CALIFORNIA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Buổi gặp gỡ thân mật vào lúc 13 giờ 30 trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019 do nhómThân Hữu Blogger Mẹ Nấm và Mạng Lưới Bloggers Việt Nam tổ chức tại Hội trường Westminster, Community Services Building, số 8200 Westminster Blvd, California. Đây cũng là cơ hội để blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu.