LỜI NGUYỆN CẦU THÁNG TƯ (Hoàng Lan)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of prairie gentian, rose, indoor and text
Con muốn phá vỡ luyện ngục
hoả lò thiêu đốt Việt Nam
Phá vỡ độc tài sát máu
Tương tàn đồng bào chúng con
Thượng Đế hỡi !
Ngài có thấu …
Việt Nam con . sống điêu linh
Việt Nam con . sống nhục hình
Việt Nam con đang đắm chìm
Việt Nam con đang ngủ quên
Con muốn phá vỡ gông cùm
phá vỡ xích xiềng gian ác
Tà quyền cộng sản Việt Nam
Thượng Đế hỡi !
Ngài có thấu …
Người người xây . khung thành nhỏ
Nhà nhà xây . nấm mồ hoang
Bỏ nghêng ngang một địa đàng
Con muốn tìm lại Tự Do
Con muốn tìm lại Niềm tin
Con muốn tìm lại Yêu thương
Bác ái cho người dân con
Thượng Đế hỡi
Hãy nhậm lấy…
Lời con van …
lời con xin …
Bẻ xiềng gông !
Dẹp tà quyền !
Đuổi ngoại xâm !
Diệt Cộng Nô !
Hoàng Lan