KỶ YẾU GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH: MỘT TẤM LÒNG CHO QUÊ HƯƠNG (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kính thưa quý cộng đồng, tổ chức, đoàn thể chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, truyền thông, văn nghệ sĩ và thân hữu của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Kính thưa quý vị
Suốt 41 năm tại hải ngoại, không ít người Việt Nam yêu nước đã phục vụ quên mình cho lý tưởng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam; tuy nhiên, phải công nhận rằng ít người đã cống hiến một cách tích cực, liên tục và phong phú trong nhiều lãnh vực như Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông đã thành lập hay góp phần thành lập và lãnh đạo nhiều tổ chức chính trị, cơ sở văn hóa, giáo dục, xã hội và truyền thông.  Dù hoạt động đa dạng và đa diện, mục đích chính của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng chỉ nhằm đưa đất nước thoát khỏi ách độc tài Cộng Sản, xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, thịnh vượng cho các  thế hệ hôm nay và đời đời con cháu mai sau.
Bên cạnh tài năng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích còn là một nhà đạo đức gương mẫu. Đức tính hài hòa, nhân hậu của ông rất dễ dàng nhận thấy. Con đường tranh đấu đầy khó khăn, nhưng cuối ngày, trên môi ông vẫn một nụ cười bao dung và thông cảm. Đức tính đó đã làm Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trở thành điểm hẹn của những người yêu nước Việt đang mưu tìm một hướng đi chung.
Ra đi là để trở về. Tối ngày 2 tháng Ba, 2016, hạt giống lành mà Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích gieo xuống đã nở thành hoa trên cõi đời này. Giáo sư đã trở về ngay trên chính vòm trời gần 41 năm trước ông đã ra đi.
Để tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một nhà ngoại giao, nhà chính trị, nhà văn hóa, nhà giáo dục, Kỷ Yếu Nguyễn Ngọc Bích: Một Tấm Lòng Cho Quê Hương sẽ được thưc hiện và phát hành vào dịp tuần 49 ngày của giáo sư. Chiều tưởng nhớ và phát hành kỷ yếu sẽ được tổ chức từ lúc 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều, thứ Bảy 14 tháng 5, 2016 tại Providence RECenter 7525 Marc Drive, Falls Church, Virginia 22042. Mọi chi tiết  xin liên lạc DS Nguyễn Mậu Trinh, trinh.nguyenmau@gmail.com, 301-461-8490.
Ban Biên Tập Kỷ Yếu trân trọng kính mời quý vị đóng góp phần nội dung.  Kỷ yếu là không gian để thể hiện tình cảm, sự kính trọng đối với người đã cống hiến cả cuộc đời cho quê hương đất nước. Do đó, Ban Biên Tập  xin phép được không đăng những bài viết đi ngược lại tinh thần nhân hậu, bao dung của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và những bài viết có thể gây nên những  tranh cãi về các quan điểm chính trị mà người quá cố không còn dịp bảo vệ hay chứng minh. Vì quan hệ rộng rãi của giáo sư, xin vui lòng giới hạn bài viết ngắn nhất một trang và dài không quá 5 trang khổ sách 6″x9″. Bài viết, ngoài bút hiệu, xin kèm theo tên thật, địa chỉ, số phone và gởi về địa chỉ  email của Ban Biên Tập Kỷ Yếu: kyyeugsnguyenngocbich@gmail.com trước ngày 26 tháng 3, 2016. 
Trân trọng kính chào
Chủ Biên
Trần Trung Đạo