Kịch thơ TRỐNG MÊ LINH (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sơ lược :

   Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái của quan Lạc tướng huyện Mê Linh và bà Man Thiện,  tư chất thông minh, nhân hậu, đầy lòng yêu dân, yêu nước.

 Năm 34, nhà Hán cử Tô Định sang làm Thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định tham lam, tàn ác, bắt dân lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, lòng người oán hận.  Thi Sách lúc bấy giờ là lịnh huyện Châu Diên, con trai quan Lạc tướng và là chồng bà Trưng Trắc đã  nhiều lần khuyên can Tô Định. Tô Định  không nghe, bắt Thi Sách giết đi. (năm 39)

Tô Định ngày càng tàn bạo và dân chúng ngày càng cơ cực lầm  than.  Trưng Trắc quyết trả thù nhà, nợ nước.  Năm 40, Bà cùng em gái là Trưng Nhị dấy binh khởi nghĩa. Dân chúng khắp nơi hưởng ứng theo hai bà đánh quân Nam Hán. Tô Định thua phải chạy về Tàu. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam và lên ngôi vua, xưng là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh dựng nền độc lập, tự chủ cho nước nhà.

TRỐNG MÊ LINH

Màn 4/4 

Màn mở. Trong tiếng trống thúc quân của Hai Bà, một nhóm quân Tàu 5, 7 tên tả tơi giáp áo, tên cầm gươm, tên cầm gậy, tên tay không vừa chạy vừa khóc la ơi ới. Một tên té sấp, đưa tay ôm lấy chân tên bên cạnh làm tên này dừng lại. Cả bọn đứng nghỉ mệt, thở dốc. Một tên than:

– Hày, có biết ngõ nào đâu mà chạy …

Chúng đánh mạnh ghê, tứ phía, tơi bời

Cái lày đây có lẽ tại ông chời

Ổng phạt bọn mình sang đây tàn phá…

Ngày hôm lay ngộ bị sao quả tạ

Chỉ chạy thôi mà gãy mất cái giò

Cũng tại ông chời ổng chẳng phù cho

Hán quốc, thiên triều mới thua tơi tả

 Một tên mắng:

– Miệng mắm muối, nị lói chi mà lạ

Mình dân thiên triều, chúng bọn Nam Man

Mình sang đây thì mình phải làm quan

Còn bọn chúng là bày tôi, nô dịch

Lỗi là tại quan của ta,Tô Định

Chẳng đề phòng bọn nó nổi lên thôi

(giọng hoảng hốt)

Chạy mau đi, chúng đến …chết cha dzồi …

 

Quân Hai Bà tràn đến. Quân Tàu cầm cự để tìm lối thoát. Trận xáp chiến xảy ra giữa hai bên. Một tên lính Tàu bị thương ôm tay gào:

– Ông chời ơi, quân chúng sao dũng mãnh

Gươm bén ghê, nó chém trúng tay tôi

Vết chém làm tôi đau thấy ông chời

(khóc và xua tay…)

Đừng đánh nữa, ngộ hàng vô điều kiện

Máu chảy rồi nè ngộ chưa muốn chết

Chạy lối nào, chỉ ngộ chạy mau đi

Một tên lính Tàu kéo tay hắn chỉ lối chạy:

– Chạy lối này mau, đứng đó làm chi

Hay nị muốn bị chúng xin tí huyết?

  

Tên kia lắc đầu rồi chạy theo đồng bọn. Quân ta đuổi theo vào hậu trường.

Một đám bại quân khác đang trên đường tẩu thoát tiến ra sân khấu, có tên bị thương được đồng bọn cõng theo, có tên  khóc la ỏm tỏi.  Cả bọn mệt, đứng lại thở. Tên đầu toán ra lịnh:

– Chạy…

Chạy mau nữa ta mới hòng thoát chết

Ta nghỉ ư ? chúng tới chém bay đầu

(tay chỉ vào trong hậu trường)

Chạy cho nhanh, hướng ấy, lối về Tàu

Đường chỉ độ hơn ngày là biên giới

Qua biên giới thì ta không phải vội

Sẽ được nghỉ ngơi, ăn uống, thuốc men

Nhưng bây giờ thì phải cố đi nghen

Ai trái lệnh là mất đầu, chém bỏ

Lệnh trên thế, nghe rõ chưa ???

Đám bại binh đồng thanh:

– Nghe rõ!!!

 

Đám bại binh chưa kịp chạy thì quân Hai Bà, nữ tướng Lê Chân, Thục Nương và một số nghĩa quân đuổi kịp. Thục Nương vung gươm hét:

–  Giặc ác đây rồi… đánh tơi bọn nó

Không để một tên chạy thoát về Tàu

Bay đừng mong thoát khỏi chốn này đâu

Đón lưỡi kiếm của ta, loài sâu bọ!

Thục Nương vung gươm đánh với tên đầu bọn trong khi nghĩa quân đánh xáp lá cà với đám tàn quân. Sau vài đường gươm, Thục Nương giết chết tên giặc Hán. Bọn giặc thấy tên đầu đảng chết, sợ quá, hè nhau khiêng xác chạy đi. Thục Nương chỉ tay về phía giặc  thúc quân đuổi theo:

–  Nghĩa quân mau hãy đuổi theo bọn nó

Vung gươm thiêng cho giặc phải tơi bời

Để chúng không còn ôm mộng làm trời

Trên nước Việt mà tác oai tác quái !

 

Lê Chân đưa tay ngăn:

– Con đường ấy lối mòn lên biên ải

Lắm suối nhiều đèo rất đỗi gian nguy

Ta đến nơi chúng đã vượt biên thùy

Quân ta mệt, công trình kia rất uổng

Chúng chạy về Tàu, thôi, ta trở xuống

Cùng nghĩa quân chờ lệnh mới, thi hành

Cuộc chiến sắp tàn, núi biếc sông xanh

Sẽ vang trống Mê Linh mừng chiến thắng ..

Thục Nương gật đầu đồng ý:

– Có lý lắm, đường về bao dặm thẳng

Thôi, ta đi tung vó ngựa sa trường

Đem tuổi xanh mộng biếc đắp quê hương

Cho thỏa chí anh thư, dòng hào kiệt

Một nữ nghĩa quân vung kìếm:

– Thưa, đúng thế, vì ta nòi giống Việt

Nên rất hào hùng, gái cũng như trai

Bất khuất đường gươm dũng cảm, anh tài

Yêu dân nước quyết xây nền tự chủ

Tiếng trống nổi lên, Lê Chân giục giã:

– Trống đã vang rồi… thôi, ta đi chứ

Muôn thuở oai hùng tiếng Trống Mê Linh …

Tiếng vọng từ hậu trường :

– Mê Linh …Mê Linh….Mê Linh…

 Lê Chân và Thục Nương đưa quân quay trở về lối cũ.

Tiếng loa:

– Nghe đây ….nghe đây …

Dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Trưng Trắc và Trưng Nhị, chính nghĩa chói sáng và toàn dân già trẻ gái trai đã đoàn kết, hiệp lực với Hai Bà đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, đập tan ách thống trị tham tàn ác độc của quân Tàu, dựng nền tự chủ ấm no cho dân, cho nước. Tướng Tàu là Thái thú Tô Định đã thua.  Quân Tàu,  

lớp chết, lớp bị thương đã dắt nhau chạy trốn về cố quốc. Quân ta đã lấy lại được giang sơn bờ cõi. Dân chúng của  65 thành trì vùng Lĩnh Nam đang hát mừng chiến thắng.   Trưng Trắc và Trưng Nhị lên ngôi vua, xưng là Trưng Nữ Vương đóng đô ở huyện Mê Linh và bắt đầu công cuộc dựng xây nền độc lập, ghi dấu ngàn năm trang sử Việt bất khuất oai hùng.  Nghe đây …nghe đây …

 Trưng Trắc và Trưng Nhị trong vương phục màu vàng tay cầm kiếm tiến ra cùng quân lính giữa cờ xí trống phách tưng bừng. Hai bà oai hùng đứng bên các nữ tướng Lê Chân, Thục Nương …Tất cả đồng ca bản  Trưng Nữ Vương, nhạc và lời Thẩm Oánh

Trưng Nữ Vương lau phấn son mưu thù nhà

Mài gươm vang khúc toàn thắng hùng ca

Thu về giang sơn cho lừng uy gái Nam

Bầu trời Á sáng ngời ánh quang

Nợ nước phó tay người nhi nữ

Tình riêng cứu nguy cho toàn dân

Một lòng trung trinh son sắt bền

Hát Giang sóng rền

Trưng Nữ Vương dày đức cao ơn

Xin ứng linh ban phúc cho giang sơn hoà bình

Trưng Nữ Vương nước non còn đó

Giống Lạc Hồng quyết kiên lòng bồi đền non sông

Hồn quốc gia mờ phai má đào

Nhà Việt lặng buồn, rầu rĩ, sầu đau

Xui lòng nhi nữ mưu phục thù

Mê Linh ngợp trời cờ Việt sắc phô

Mang phấn son tô màu sơn hà

Một lòng vì nước, vì nhà

Cho Việt Nam muôn đời hùng cường

Nhờ ơn đức Trưng Vương

Một hồi trống vang

Màn hạ

Ngô Minh Hằng