KHÔNG CƯỜI SAO ĐƯỢC

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ông bạn Mỹ già học tiếng Việt đã được 2 tháng. Sáng nay ổng nói tao không thèm học nữa, bởi có một từ Chết thôi mà muốn điên cái đầu !

 (Tử Vong ) cũng chết
 (Qua Đời ) cũng chết
 (Mất) cũng chết
 (Rồi đời) cũng chết
 (Đi đứt) cũng chết
 (Hi sinh) cũng chết
 (Đã Khuất ) cũng chết
 (Nhắm Mắt)- cũng chết
 (Đứng tròng) cũng chết
 (Từ Trần ) cũng chết
 (Khuất Núi – Khuất bóng) cũng chết
 (Tắt thở) cũng chết
 (Đi rồi – Toi rồi) cũng chết
 (Xuôi tay) cũng chết
 (Ngủm củ tỏi ) cũng chết
 (Tiêu tán thòn ) cũng chết
 (Đi Bán Muối ) cũng chết
 (Đắp Chiếu ) cũng chết
 (Chầu trời – Thăng thiên) cũng chết
 (Theo Ông Bà – Về tổ tiên) cũng chết
 (Gặp Diêm Vương ) cũng chết
 (Băng hà) cũng chết
 (Vĩnh biệt – Lìa trần) cũng chết
 (Chán sống) cũng chết
 (Buông tay) cũng chết
 (Lìa đời – Đã mất) cũng chết
 (Ra đi) cũng chết
 (Chê nghèo – ko muốn sống) cũng chết
 (Về cõi tây phương) cũng chết
 (Hóa kiếp lai sinh) cũng chết
 (Ra đi ngàn thu) cũng chết
 (Trở về cát bụi) cũng chết
 (Từ giã cõi đời) cũng chết
 (Đi lên niết bàn) cũng chết
 (Chia tay cõi trần) cũng chết
 (Nghẻo – Queo) cũng chết
 (Ngắm gà khỏa thân) cũng chết
 (Lên bàn thờ ngắm chuối) cũng chết
 (Xong kiếp phàm trần) cũng chết
 (Hai năm mươi) cũng chết.
 (Đai ga ku) cũng chết
 (Gặp Ô Sáu) cũng chết
 (Rửa chân lên bàn thờ) cũng chết
 (Viên tịch) cũng chết
 (Tạch rồi) cũng chết…
>    (Về với Chúa- Về nước Chúa) cũng chết…