HÈ VỀ (nhạc sĩ Hùng Lân)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HÈ VỀ

(Sáng tác 1945)

Trời hồng hồng. Sáng trong trong.

Ngàn phượng rung nắng ngoài song.

Cành mềm mềm. Gió ru êm. Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên.

Đàn nhịp nhàng. Hát vang vang.

Nhạc hòa thơ đón hè sang.

Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ.

Hè về trong tiếng sáo dìu dật dờ. Hè về gieo ánh tơ..

. Bâng khuâng nghe nắng đùa mây thắm, đàn chim cánh đo trời.

Phân vân đôi mái chèo lữ thứ, thuyền ai biếng trôi.

Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng leo dốc chân đồi.

Thanh thanh hương sen nồng ướp gió trăng khi chiều rơi.

Hè về! Hè về! Nắng tung nguồn sống khắp nơi.

Hè về! Hè về! Tiếng ca nhịp phách lên khơi.

Đầu ghềnh suối mát. Reo vui gièo giạt..

Ngợp trời gió mát. Ven mây phiêu bạt.

Hồn say ý chơi vơi.

Ngày xanh thắm nét cười.

Lòng tha thiết yêu đời.

Đây suối trăng rừng thơ! Đây gió nhung thuyền mơ.

Đây phím ngọc đường tơ! Đây từ nhạc ngàn xưa.!

Hè về! Non nước yêu yêu. Hè về nắng thông reo. ✎

Blog: http://giaosunhacsihunglan.blogspot.com