HẠ CỜ VIỆT CỘNG TẠI NORTHEAST PHILADELPHIA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
D.S Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch HĐCH/CĐNVQG Philadelphia, 
đã thành công gặp chủ nhân thuyết phục, giải thích,
để thay cờ máu đang treo bằng Quốc Kỳ chính nghĩa của chúng ta.
Hôm qua, Thứ Hai 9/5/22, chúng tôi đã thông báo chương trình và kế hoạch hạ cờ máu tại một cơ sở của người Mỹ, 
góc Olney và  Rising Sun, của D.S Nguyễn Đức Nhiệm, Chủ tịch HĐCH/CĐNVQG Philadelphia.
D.S Nhiệm đã gặp chủ nhân thuyết phục, giải thích để thay cờ máu đang treo bằng Quốc Kỳ  chính nghĩa của chúng ta.

Hôm nay, D.S Nguyễn Đức Nhiệm đã hoàn thành nhiệm vụ, xứng  đáng được ghi công. 
 
Ghi chú: 3 tấm hình là của Ds Nhiệm. 
 
Hoan nghênh Dược sĩ Nguyễn Đức Nhiệm.