EM ƠI XIN GIỮ LỬA! (thơ Ý Nga)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

EM ƠI XIN GIỮ LỬA!
Bao Chiến Sĩ thịt nát,
Lắm Anh Hùng xương tan
Anh linh luôn hiển hách
Dù dưới vực, trên ngàn!
 
Dốc tâm vì vận Nước
Ôn cho kỹ sử Nhà
Cùng noi gương người trước
Góp lực vì dân ta!
*
Tưởng đâu phường bạc ác
Thấy dân khổ, thong dong
Y như con cháu “bác”
Bán Nước, chẳng chạnh lòng!
*
Tháo gỡ những khúc mắc
Đã thành kiến xem khinh
Tâm không còn dằn vặt
Quen biết kẻ vô tình.
 
Em ơi! Xin giữ lửa!
Tránh xa phường bán danh
Chúng bày toàn đồ giả
Tung lưới, diệt đấu tranh!
 
Phụ nữ nào nhẹ dạ
Đều biến thành tay sai
Chúng dư Thớt: chờ Cá
Em lên là chém ngay!
*
Nếu chúng có chính nghĩa
Sao lừa gạt tay mơ?
Em đừng làm thợ vẽ,
Thợ hát và thợ thơ…
Ý Nga, 21.3.2023
 
Thơ và trình bày: BẢO TRÂM

THÂN VỚI… CỘNG ẮT BỊ… TRỪ!
Lối kia đổi, bạn được gì?
Đã thay dạng nọ, mất chi đã tường!
Bao nhiêu bạn hữu khinh thường
Họ hàng xa lánh, đồng hương lạnh lùng!
 
Đồng bào nào giống nòi chung?
Phải chăng “đồng chí” ung dung bán Nhà?
Khóc chi sáo trúc, tỳ bà
Một mình độc diễn kêu ca não nùng.
 
Kim cô xiết, khó vẫy vùng?
Chọn phường hèn nhát? Hào hùng ai chơi?
Rác tìm, phải ngửi tanh hôi
Mua danh xú uế đời đời, nhục chưa?
Ý Nga, 21.3.2023

VIỆT GIAN MUA DANH
Dây leo, cỏ dại bám vào
Tụng nhau: “Vĩ đại!” Ồn ào dẻo đeo
Trao nhau quà cáp, hát reo
Bầu nhau ngồi chiếu mốc meo cho nhiều.
 
Hồng, cam xen đỏ vắt veo
Tà quyền cắt gốc: héo queo giậu, bìm!
Bậu dìm bậu, bìm dìm bìm
Đổ chung cả đám dính chùm cỏ, dây!
 
Dân ta ai lật Cộng đây,
Ai lo dọn dẹp lắm bầy hầy: gian?
Ý Nga, 21.3.2023

PHẢN ĐỐI?
Làm gì có chuyện đối lập
Trong những xã hội Tam Vô
Toàn là noi gương “Bác” Hồ
Quyền đang cao, sao “phản tỉnh”?
 
Sao mà bạn quá ngây thơ!
Ý Nga, 20. 3.2023