ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA và CHXHCNVN (Mich Long)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
* Đó là:
XUẤT CẢNG và XUẤT KHẨU
1) Thập niên 70:
Đại tướng Nam Hàn Chae Myung Shin chờ được gắn Bảo Quốc Huân Chương
ĐẠI HÀN “XUẤT CẢNG” TƯỚNG
Năm mươi năm trước Hàn xuất cảng
Đại tướng sang ta đứng sẵn sàng
Chờ được ban “Huân Chương Bảo Quốc”
Chụm chân chào kính nét nghiêm trang…
2) 50 năm sau:
Hàng “made in Vietnam” chờ đi làm nô lệ để “cứu quốc”
VIỆT NAM “XUẤT KHẨU” NGƯỜI
Năm mươi năm sau Việt xuất khẩu
Hàng “made Viet Nam” trông rất ngầu
Cũng đứng sắp hàng chờ “cứu quốc”
Sang Hàn, nô lệ khắp năm châu…
Mich Long