CHUYỂN ÂM VIDEO TOÀN BÀI NÓI CHUYỆN CỦA PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ MIKE PENCE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bài nói chuyện của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence tại Viện Hudson Hoa Kỳ, mở màng cho trận chiến mới giữa Mỹ-Trung.  Dưới đây là phần chuyển âm toàn Video bài nói chuyện: