“CHA NÀO CON NẤY” (Huỳnh Quốc Bình)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Vài điểm tiêu biểu trong bài “Cha Nào Con Nấy!”:
Người cha nào mánh mun gian lận, sẽ không thể dạy con thành người tử tế. Cho nên người đời mới có những câu nói “cha nào con nấy”, hoặc “dòng nào giống nấy” hoặc “rau nào sâu nấy”.
 
Không một người đàn ông nào trên trần gian này thương chúng ta hơn cha của chúng ta, cho dù cha của mình có bị liệt nào thành phần tắc trách với con cái.
 
Chúng ta dễ dàng thấy ông hàng xóm có vẻ thương mình hơn cha mình, nhưng chắc chắn ông hàng xóm không dám chết cho mình đâu. Ngay cả những người cha thiếu trách nhiệm, cũng sẵn sàng chết cho con cái của mình trong cao điểm.
 
Một người con bất hiếu với cha mẹ, khó mà dạy con mình hiếu thảo với mình và cũng không xứng đáng làm bạn với người khác.
 
Nhiều hình ảnh, bằng chứng cho thấy, người con không kính trọng cha, sẽ có ngày chúng ruồng bỏ và xúc phạm đến bà mẹ.
 
Đối với cha đẻ trên trần gian, để làm đẹp lòng Người, con cái cần phải biết tin tưởng, vâng lời cha dạy bảo.
 
Ai bất hiếu với mẹ, ai xem thường người cha, thì người đó không tròn bổn phận làm con, và không xứng đáng làm một con người nơi trần gian này.
(Huỳnh Quốc Bình)

Logo TV21-HQB