BỐN LĂM NĂM (Tuấn TT)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bốn lăm năm tôi còn gì để mất
Kể từ khi buông súng đợi bàn giao
Mất tất cả trong tôi nào có xá
Mất non sông làm trăn trở một đời

Bốn lăm năm dòng đời cơn gió thoảng
Đã đưa tôi trôi dạt tận trời xa
Nơi đất khách đêm ngày lòng nuối tiếc
Nhớ làm sao ôi da diết tận cùng

Bốn lăm năm tôi còn gì để mất
Bạn bè tôi từng người một ra đi
Vào miên viễn bởi sanh lầm thế kỷ
Còn riêng tôi ôm sầu hận tháng ngày

Bốn lăm năm một đời người lận đận
Dẫu nỗi buồn mờ nhạt theo thời gian
Nhưng vẫn nhớ kiếp người trong binh lửa
Nợ non sông đất nước một ngày về

Bốn lăm năm chẳng còn gì để mất
Tóc đổi mầu theo con tạo thời gian
Chỉ chờ chực theo bạn bè nối gót
Lo mai đây…quê mẹ mất hay còn…

Tuấn TT.
(Apr.10.2020)