BÀI HÁT CHỐNG XÂM LĂNG (Nhạc & lời Nguyệt Ánh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
(Viết ngày 23 tháng 6 năm 2011 để yểm trợ các cuộc xuống đường của đồng bào trong và ngoài nước)
* Trình bày: Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, Tuấn Minh, Bích Châu
* Edited and posted by Brian Vu
…………………….
Lời 1:
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian
Từ Trưng Vương đánh Tô Định quân Hán tiêu tan
Cờ phất giữa Mê Linh, truyền nữ tướng Lê Chân
Cùng toàn quân, cùng toàn dân đánh tan giặc Tàu.
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam
Bạch Đằng Giang, những chiến thuyền phơi xác ngổn ngang
Cùng với Hưng Đạo Vương, thề quyết giữ giang sơn
Thề quyết đánh quân Nguyên, Thoát Hoan chạy dài.
Điệp khúc:
Quyết chống xâm lăng (quyết chống xâm lăng)
Đánh tan giặc Tàu (đánh tan giặc Tàu)
Quyết chống ngoại xâm (quyết chống ngoại xâm)
Quét tan nội thù (quét tan nội thù)
Quyết chiến xông lên (quyết chiến xông lên)
Đánh tan giặc Tàu (đánh tan giặc Tàu)
Quyết chiến vùng lên (quyết chiến vùng lên)
Quét tan nội thù (quét tan nội thù).
Lời 2:
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian
Bình Định Vương đã kiên cường đại thắng quân Minh
Hùng khí đất Lam Sơn, hào khí ngất phương Nam
Bừng bừng sôi, bùng bùng cao, đánh tan giặc Tàu.
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam
Ầm ầm vang bước chân đoàn quân Bắc Bình Vương
Chờ tiến vô Thăng Long, toàn nước mới vui xuân
Giục giã trống Tây Sơn, Mãn Thanh đường cùng.
Lời 3:
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian
Trận Hoàng Sa, Hải quân Việt anh dũng hy sinh
Tử chiến chống xâm lăng, tử chiến giữ quê hương
Người Việt Nam, giòng Việt Nam sáng danh quật cường.
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam
Người thanh niên trước pháp trường hô lớn “Việt Nam muôn năm!”
Một tiếng súng kêu vang, một tiếng nấc khô khan
Dù chết vẫn hiên ngang, quyết không đầu hàng.
Lời 4:
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại trong dân gian
Giặc ngoại bang biết bao lần xâm lấn Nam Quan
Toàn nước chống xâm lăng, toàn nước giữ giang san
Còn việt cộng mang Ải Nam Quan bán cho Cộng Tàu.
Bài hát chống xâm lăng đã lưu truyền lại cho dân Nam
Từ muôn phương quyết xuống đường, tổ quốc lâm nguy.
Đảng đã bán Nam Quan, nhà nước bán Tây Nguyên
Người muốn cứu giang san phải quét tan bạo quyền.
https://www.facebook.com/brian.vu.39/videos/802157694519222