BÀI ĐIẾU VĂN SONG NGỮ CỦA PHÓ ĐỀ ĐỐC NGUYỄN TỪ HUẤN TRONG TANG LỄ CỐ CHUẨN TƯỚNG TRẦN QUANG KHÔI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Tang lễ của Cố NT Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, có sự tham dự đông đảo của quý NT, CH các cấp đang cư ngụ trong vùng Thủ đô HTĐ, và quan khách, đồng hương từng mến mộ Cố Chuẩn Tướng. 
Ngoài ra còn có sự hiện diện của Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn, trong quân phục Hải Quân Hoa Kỳ đến chào tiễn biệt Cố Chuẩn Tướng.
Trong dịp này Ông đã thay mặt tang quyến đọc bài điếu văn song ngữ..Một bài điếu văn có ý nghĩa, nói lên suy nghĩ của một Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, của một vị tướng trẻ của Hải Quân Hoa Kỳ gốc Việt, trân trọng ca ngợi, và kính phục một đồng đội của cha mình, một chiến sĩ, một vị tướng Kỵ Binh anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vừa vĩnh viễn ra đi: Cố Chuẩn Tướng Thiết Giáp George Trần Quang Khôi.
Cố Chuẩn Tướng Thiết Giáp George Trần Quang Khôi
BÀI ĐIẾU VĂN SONG NGỮ CỦA PHÓ ĐỀ ĐỐC NGUYỄN TỪ HUẤN
TRONG TANG LỄ CỐ CHUẨN TƯỚNG TRẦN QUANG KHÔI