ẢNH MÀU CỰC HIẾM VỀ HUẾ NĂM 1931

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Công chúa Mỹ Lương, nữ sinh áo tím Đồng Khánh, quan võ ở Huế… là loạt ảnh màu hiếm có đượcphóng viên tạp chí National Geographic chụp ở Đông Dương 1931.
                                        Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Bà Chúa Nhất, hoàng trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái và các hầu gái. Ảnh: Corbis.
                                                    Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Công chúa Mỹ Lương, tên thật Nguyễn Thị Cẩm Hà, con của bà Chúa Nhất.
                                                        Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
Một ông quan văn đứng trước Điện Cần Chánh ở Huế.
                                                        Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                          Hai ông quan võ trong triều đình Huế.
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                       Cửa Hiển Nhơn ở Hoàng Thành Huế.
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                    Đài chiến sĩ trận vong bên bờ sông Hương.
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                           Hai em nhỏ đứng trước một tấm bình phong ở Hội An.
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                          Nhữ ng người“cửu vạn” An Nam.
                         (Cửu vạn : người khuân vác đồ thuê, theo hình vẽ quân bài cửu vạn trong bộ bài Tổ Tôm)
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                           Đàn ông và phụ nữ An Nam bên đường Cái Quan (Quốc lộ 1 ngày nay).
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                   Ngựa và hình nhân vàng mã của người Việt.
                                                     Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                                          Các nhà sư ở Huế.
                                                         Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                                     Một phụ nữ bán đồ mộc.
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                      Nữ sinh trường Đồng Khánh ở Huế với áo dài tím đặc trưng.
                                       Ảnh màu cực hiếm về Huế năm 1931
                                                Một bức ảnh khác của các nữ sinh Đồng Khánh.