AI THẮNG CUỘC VÀ AI THUA CUỘC ? (Bùi Chí Vinh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 6 people, people standing and text that says 'Gia đình Nguyễn Công Khế- Bên thắng cuộc cũng chạy sang Mỹ sống là sao?'

Thơ của cố thi sĩ Hữu Đạo (Nguyễn Sĩ Hiền) có những câu như tiên tri “Thành phố bây giờ nghĩa nhạt hương phai – Bạn bè đứa còn đứa mất – Đứa rửa thối dưới chân cồn cát – Đứa lem luốc trong những vòng hoa phỉnh gạt – Thừa thịt da sao vẫn thiếu chất người”.
Mấy câu đó ứng vô luật quả báo nhãn tiền. Bọn đàn em của anh thuộc bên thắng cuộc giờ đây lần lượt chuồn hết qua Mỹ. Cứ nhìn tấm hình gia đình Nguyễn Công Khế trên đây là đủ rõ.
Đúng là “Thừa thịt da sao vẫn thiếu chất người”
Chưa cháy nhà đã ra mặt chuột
Chưa làm người đã hóa đười ươi
Cuối cùng lòi ra phường bán nước
Ai thắng cuộc và ai thua cuộc ?
BÙI CHÍ VINH