BÁC SĨ LÝ VĂN LƯỢNG MỘT TÍN HỮU ĐÃ TRUNG TÍN CHO TỚI CUỐI CÙNG

Dưới đây là bài thơ của Người Anh Hùng Đã Nói Lên Sự Thật: 我不想當英雄。 我還有爹娘, 還有孩子, 還有懷孕臨產的妻, 還有許多的病人在病房。 盡管正直換不來善良, 盡管䢛途迷茫, 可還是要繼續進行, 誰讓我選擇了這國這家, 多少委屈, 等打完這仗, 垂淚如雨仰天遠望。 Tôi không muốn trở Continue Reading …