Bộ phim Di Sản Nguyễn Ngọc Huy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Source: www.thuviennguyenngochuy.com)

Bộ phim Di Sản Nguyễn Ngọc Huy

Di Sản Nguyễn Ngọc Huy

Ấn bản Việt ngữ

 

Cuốn phim này xin được là nén hương lòng của những kẻ hậu sinh, kính dâng anh linh nhà ái quốc Nguyễn Ngọc Huy, với ước nguyện chí thành là chuyên chở tinh thần tận hiến cuộc đời cho đất nước của ông, đến với mọi người Việt Nam, nhất là những người đang dấn thân tranh đấu cho tương lai Việt Nam được Tự Do Dân Chủ.

Như bao nhiêu người Việt tỵ nạn chính trị tại hải ngoại, sau ngày Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân đội cộng sản vào ngày 30-4-1975, ông Nguyễn Ngọc Huy, bắt đầu hồi tưởng lại những biến cố lịch sử của đất nước.
………..

(trích từ thuviennguyenngochuy.com)

 

Giới thiệu bộ phim Di Sản Nguyễn Ngọc Huy

 

 

Gs. Nguyễn Ngọc Huy tại Calgary, Canada, ngày 21-12-1986

 

Ngọn Hải Đăng