VIẾT TRONG NGÀY ĐẦU NĂM 2022 (Mũ đỏ PHAN NHẬT NAM)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1.

Đầu năm, tờ giấy khơi giòng

Viết xuống như thể chấp cung tội hình

Tôi danh kia..Phận làm người

Nhận từ tiếng khóc chập chùng khốc âm

 

Gấu ăn những mật ong 

Nhằm sinh ra mật gấu

Ăn cái ngọt tận cùng

Để cho cái đắng nhất (1)

Ôi cái “Thuyết Tiến Hóa”

Nguy hại lẫn tầm phào (2)

Thắng lợi từ máu, xương

Người hóa vượn cộng sản.

 

  • Thơ Trần Mạnh Hảo
  • Charles Darwin (1809-1882): Vạn vật tiến hóa do quá trình chọn lựa sinh học – Cộng sản biến chế, áp dụng trong bạo lục chính trị-xã hội qua “Đấu tranh giai cấp”, điễn hình với Staline, Mao – HCM, CSVN là loại kém trí năng, chỉ biết bắt chước.

 

3.

Với sức vóc con kiến

Ý lực của loài ong

Vật vã suốt đêm thâu

Vây vo từ ngày rạng

Xây được nhúm ổ nát

Chút mật ngọt đầu môi

Đến khổ! Phải bật cười!

 

4.

Đố ai chỉ được ra

Hai giờ chiều khác chi qua giấc sáng?

Cuộc sống nầy cũng vậy

Khác chăng..

Từng khắc giây bất tận thống khổ đọa đày!

 

5,

Thượng Đế nơi trời cao

Hẳn không thể vui với cảnh đời dưới đất

Hằng hiện thế tự thân nên Con Một

Hai mươi-mốt thế kỷ tiếp gào đau!

 

6.

Hóa ra lão Sào Phủ thậm khôn ngoan (1)

Dẫu trâu lên nguồn cao rửa tai khỏi bẩn

Ôi người dân nghiệt phận âm thầm nơi đất Việt

Không có trâu!

Sông suối cạn giòng, quánh máu đỏ hôi tanh!

 

  • Sào Phủ: Nhân vật ẩn cư cổ đại Trung Hoa, rửa tai trâu sau khi nghe chuyện Húa Do được gọi đi làm quan!

 

7.

Quả đất sẽ nổ hồi nào?

Triệu triệu năm trước nơi xa xăm đã vô hồi sấm động

Xuyên màn đêm, nhìn lên giọt tinh cầu thăm thẳm

Sâu hố đen mịt mùng lập lòe ánh sáng mông lung

 

Trăm năm bia đá thì mòn (1)

Cốt tro xuống nước, hỏi còn gì chăng?

Còn gì? Chỉ một cái tên

Tên lìa, cung gãy bay vào chỗ KHÔNG!

  • Ca Dao/Tục Ngữ Việt Nam

 

 

Gởi Bạn thân, sơ, xa gần

Coi như Thiếp Chúc Xuân Chân Thật

Arizona, 1 Tháng 1, 2022

PNN/Phan Phi Danh/Person No Name