TÂN QUYỀN CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM: VÕ THỊ XUÂN ÁNH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Võ Thị Xuân Ánh

Hôm nay ngày 18 tháng 01 năm 2023 , Quốc Hội nhà nước Cộng Sản Việt Nam họp truất phế toàn bộ chức vụ trong đảng và chính phủ. Nguyễn Xuân Phúc trở về với dân thường được công an mật bám sát và theo dõi một thời gian dài.

Võ Thị Xuân Ánh, không có tên trong Bộ Chính Trị CSVN, chỉ là Ủy Viện Trung Ương Đảng lên ngôi giữ công vua Hà Nội. Chắc chắn bị phủ chúa Nguyễn Phú Trọng coi như quần thần lơ láo vì trong Đảng cũng như trên chính trường quốc tế bà Ánh còn rất nhẹ ký và mờ nhạt.

Võ Thị Xuân Ánh sinh năm 1970, năm nay 53 tuổi. Năm 1992 khi lên 22 tuổi bà chưa phải là Cộng Sản, bắt đầu và nghề giáo viên trung học ở Long Xuyên tỉnh Mỹ Tho. Năm 1994, 24 tuổi gia nhập vào Đảng đỏ. 21 năm sau, năm 2015 Võ Thị Xuân Ánh cầm đầu tỉnh An Giang là giữ chức Bí Thư Tỉnh.

Ngày 6 tháng 4 năm 2021, Đại Hội Cộng Sản Việt Nam đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 18/01/2023, sau khi Quốc Hội miễn nhiệm Chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam phân công giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc Hội CSVN bầu Chủ tịch nước mới.