Tưởng Niệm 30-04-75 : Chuyện Chưa Ai Biết Với Thanh Toàn (những hình ảnh mới nhất trong tháng 4-2011)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail


 


Sau 36 năm quê hương Việt Nam ngưng tiếng súng mà vc gọi là "Hòa Bình" cuộc sống của người dân như thế này !!
Ngồi xem video trong 22 phút 32 giây, tôi khóc.

Lòng đau như cắt
Nước mắt nhạt nhòa
Nhớ quá Việt Nam
Xót xa thương kính
Những Anh Hùng trong
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Các Anh chỉ vì Tổ Quốc Quê Hương
Gìn giữ Tự Do cho Dân Tộc
………
Ôi, muôn vàn cảm tạ các Anh.
Tổ Quốc Quê Hương Việt Nam mãi mãi ghi ơn các Anh.
(vdn)