QUÁ KINH HOÀNG ! SỰ THẬT BỊ GIẤU KÍN TẠI CHINA (TERRIBLE ! 25,000 killed)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
They have started shooting down all the people with the virus in China
ĐOẠN VIDEO NÀY ĐƯỢC LÉN QUAY VÀ ĐƯỢC LÉN TUNG RA CHO  MỌI NGƯỜI THẤY TỘI ÁC TẠI CHINA ĐANG XẢY RA TẠI NHỮNG NƠI CÓ WUHAN-VIRUS.