NHỮNG HÌNH ẢNH Ý NGHĨA CŨ (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 2 people, suit

Ngày 20 tháng 02 năm nay, TT Donald Trump tiến cử Đại Sứ Richard Grenell vào chức vụ Thay quyền Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia (Director of National Intelligence). Trước đó ngày 8 tháng 5 năm 2018, TT Trump cũng đã tiến cử Richard Grenell vào chức vụ Đại Sứ Hoa Kỳ ở Đức.
Trong buổi lễ nhậm chức Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia và theo đúng nghi thức “protocol” Phó TT Mike Pence chủ tọa thủ tục phong chức. Người được tiến cử là Đại Sứ Richard Grenell sẽ đặt tay lên cuốn kinh thánh do người phối ngẫu là ông Matt Lashey cầm và đọc theo lời tuyên thệ của Phó Tổng Thống.
Thay quyền Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Richard Grenell là người đồng giới tính “gay” công khai không dấu diếm. Trong văn hóa của đàn ông gay thì họ thường gọi lẫn nhau là “chồng” (husband, spouse) hay bạn đời (partner).
Trả lời một đài truyền hình quốc gia Giám Đốc Richard Grenell cho biết chính quyền Donald Trump không cổ súy phô trương những hình ảnh và con số những người đồng giới tính phục vụ trong chính phủ. Không có cờ ngũ sắc hay những ngày tôn vinh những người đồng giới tính. Mà đơn giản và quan trọng là có làm được việc hay không.
Giám Đốc Richard Grenell hiện đang có dấu hiệu mang chứng bịnh ung thư máu Hodgkin Lymphoma.