NGƯỜI TÙ KIÊN GIANG: NGUYỄN HỮU CẦU

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Vĩnh biệt 

Người chiến sĩ bất khuất, Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã vĩnh viễn ra đi sáng ngày 19/12/2022, thọ 75t.

Tha Cho Tôi Với! 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Hữu Cầu 
*
*     *

Oan khúc người tù Kiên Giang 
Sáng tác : Nguyễn Hữu Cầu – Ký âm : Phùng Mai – Trình bày : Xuân Trầm 
*
*     *

Kinh Giàn Khoan 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Hữu Cầu 
*
*     *

Đoản Khúc Ngũ Cung “Huệ Lan” 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Hữu Cầu 
*
*     *

Đêm Trong Tù Nhớ Mẹ 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Hữu Cầu 
*
*     *

Bỏ Quên Thân Xác 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Hữu Cầu 
*
*     *

Khỏe Re Như Con Bò Kéo Xe 
Sáng tác & trình bày Nguyễn Hữu Cầu
https://phailentieng.blogspot.com/2019/02/nguoi-tu-kien-giang-nguyen-huu-cau.html?fbclid=IwAR3AnBU9SuY9fr3y6YtDG48iFp0SakQwuVHuOnfKk7QpxeDO6DGHDYq8dnE