NẾU TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, DƯỚI BÓNG HOÀNG KỲ!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 1 person and text

May be an image of 1 person, flag, crowd and text

No photo description available.

Nếu tôi là người Việt Nam theo Phật Giáo, khi nhìn vào Hoàng Kỳ (cờ vàng), tôi thấy ngay tôn giáo của tôi: Nền vàng duy nhất kia tượng trưng cho Đức Phật, 3 gạch đỏ tượng trưng cho 3 ngôi Tam Bảo : PHẬT – PHÁP – TĂNG.
Nếu tôi là người Việt Nam theo Công Giáo, Tin Lành, Anh Giáo hay Chính Thống Giáo, khi nhìn vào Hoàng Kỳ (cờ vàng) tôi thấy ngay tôn giáo của tôi: Nền vàng tượng trưng cho Thiên Chúa, 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 Ngôi : ĐỨC CHÚA CHA – ĐỨC CHÚA CON – THÁNH THẦN.
Nếu tôi là người Việt Nam theo Lão Giáo, khi nhìn vào Hoàng Kỳ (cờ vàng) tôi thấy ngay tôn giáo của tôi: Nền vàng tượng trưng cho Đạo, 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 thực tại quan trọng nhất trong vũ trụ : THIÊN – ĐỊA – NHÂN.
Nếu tôi là người Việt Nam theo Khổng Giáo, khi nhìn vào Hoàng Kỳ (cờ vàng) tôi thấy ngay tôn giáo của tôi: Nền vàng tượng trưng cho Đạo, 3 sọc đỏ kia tượng trưng cho Tam Cương, 3 mối quan hệ quan trọng nhất của xã hội : QUÂN – PHỤ – PHU.
Nếu tôi là người Việt Nam theo lý tưởng Dân Chủ, khi nhìn vào Hoàng Kỳ (cờ vàng) tôi thấy nền vàng tượng trưng cho Dân tộc, 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 giá tri căn bản của nền Dân Chủ cần có: Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái!
Nếu tôi là người Việt Nam theo đuổi lý tưởng Cộng Hoà, khi nhìn vào Hoàng Kỳ (cờ vàng), tôi thấy nền vàng tượng trưng cho Quốc Gia, 3 sọc đỏ, tượng trưng cho 3 giá trị căn bản, Tam Quyền phân lập, mà một Quốc Gia phải có: LẬP PHÁP – HÀNH PHÁP – TƯ PHÁP.
May 22, 2022
(Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải)