LẠY MẸ CON ĐI (sáng tác Đình Đại, tiếng hát Thu Sương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Nhà tù nhỏ đâu làm con khiếp sợ
Vì trần gian cuộc sống thật bao la
Cho chí lớn tung cánh Bằng lộng gió
Thân ngục tù nhưng thần trí Tự Do
Khi đã quyết đi bước đường dâu bể
Có kẻ thù và có cả anh em
Con luôn nhớ tình yêu thương rộng lớn
Mẹ cho con làm ánh đuốc soi đường
Dẫu giông tố thị phi con chẳng sợ
Trước bạo quyền con cũng chẳng chùn chân
Mẹ đã cho con trái tim rực lửa
Yêu Tự Do, yêu Công Lý, Quê Hương
Lạy Mẹ ! Con đi bước đường gian khổ
Để được làm Người được sống Tự Do
Để báo đáp niềm tin yêu của Mẹ
Để vinh danh hào khí của Cha
Xin lạy tạ ơn Đất Trời che chở
Cho Mẹ Cha trong ngày tháng đợi chờ
Xin hẹn ngày về Đất Nước Tự Do
Tiếng nói nhân dân vượt lên nỗi sợ
Như tiếng Trống ngàn xưa trỗi dậy
Đuổi quân gian gầy dựng lại cơ đồ !
Đình Đại
16/12/21