HẬN THÁNG TƯ (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gởi Đồng Bào và Quê Hương nhân Ngày Quốc Hận

Lại tháng Tư rồi có phải không?

Tháng Tư, chưa nhắc đã đau lòng!

Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận

Cơ nghiệp bao đời của núi sông

 

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường

Nên giờ chìm đắm một quê hương

Nên tan nát cả hồn dân tộc

Đau xót, trời ơi…những máu xương!

 

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng

Đã cao như núi, chảy như sông

Mà sao xương máu thành vô nghĩa

Dân nước giờ đây lại khốn cùng!

 

Quốc hận, riêng vinh một số người

Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi

Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh

Để cả giang sơn phải ngậm ngùi

 

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư

Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ

Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy

Đập nát xiềng gông, phá ngục tù!

 

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời

Nguyệt Biểu chuông gióng tiếng ngàn khơi

An Giang đuốc cháy, thân người gục

Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời…

 

Hận Tháng Tư nào chửa trả xong

Nam Quan thêm nhức vết thương lòng

“Tay dơ, nước rửa tay ta sạch

Rửa nước bằng gì cho nước trong???”*

 

Hỡi những con dân Việt quật cường

Đã cùng non nước gánh đau thương

Xin đem tim óc, đem hùng khí

Rửa sạch oan hờn cho cố hương!

Ngày 3.4.2002

Ngô Minh Hằng

* Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần ” Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa?”

Bài thơ trích từ thi phẩm “Tiếng Hờn Sông Núi” Ngô Minh Hằng vừa mới xuất bản.

Quý Vị và các bạn yêu thơ Ngô Minh Hẳng xin liên lạc:  Nmh5475@Aol.com