GIỮA THÁCH THỨC BỦA VÂY : CHÂN DUNG TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU 50 NĂM TRƯỚC (VOA)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu bài diễn văn của mình. Ông biết những điều ông sắp sửa trình bày sẽ khó chấp nhận đối với nhiều người. Nhưng tình hình cấp bách buộc ông phải đưa ra những biện pháp quyết liệt nhằm vực dậy đất nước. Rồi giọng ông nghẹn ngào và nước mắt rưng rưng.

Sự kiện này xảy ra 50 năm về trước …