DIỄN HÀNH THUYỀN Ở FLORIDA ỦNG HỘ TT TRUMP

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngày 3 tháng 5, 2020, hơn 500 chiếc thuyền đã diễn hành tại Palm Beach, Florida để ủng hộ Tổng Thống Trump và Hoa Kỳ.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một cuộc diễn hành bằng thuyền để ủng hộ Tổng Thống.