ĐẾM PHIẾU ĐẠI CỬ TRI 1/6/20 (Peter Chánh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Lâu nay tui không muốn đề cập đến chuyện kiểm phiếu ĐCT, vì viết ra, chỉ làm nhụt chí những người đồng chí với mình. Hôm nay, tới nước này, thì tui nghĩ là viết được rồi.
Chuyện đếm phiếu ĐCT chỉ là thủ tục làm cho có và phải làm, chớ chẳng có một chút hy vọng gì để lật thế cờ. Cho nên vai trò của ông Pence chẳng có gì quan trọng, và tui tin rằng ông Trump cũng chẳng làm gì hơn được. Chửi ông Pence thì thấy oan, vì ông ta ở cái thế không nhúc nhích cục cựa gì được. Không lật thì bị chửi là hèn, là phản bội, nhưng lật kèo thì không thành, mà còn bị ghi danh vào lịch sử, và nhứt là cái tương lai tranh cử TT sau này coi như un point final, chấm hết.
Nếu lật được một cách hợp hiến, danh chánh ngôn thuận, Trump tái đắc cử, thì đồng nghĩa là ông cũng tái đắc cử, lợi trăm bề, ngu gì không lật? Thêm bốn năm tạo uy tín, tạo thêm công lực, để tranh cử TT sau này, rõ ràng là lợi trăm bề. Tôi thấy ông ở cái thế đáng tội nghiệp vì con đường ông chọn không thể khác hơn. Tên TNS lãnh tụ đa số (có vợ Tàu) và đám RINO, thì đáng nguyền rủa, nhưng Pence thì có lẽ không.
Tại sao nói Pence không thể lật thế cờ? Có hai lý do:
Thứ nhứt.
Trong tiến trình kiểm phiếu, nếu có một Dân Biểu VÀ một Thượng Nghị Sĩ phản đối (ojection) một phiếu ĐCT của một Bang nào đó, thì chuyện gì xảy ra? Hãy đọc câu này trong Hiến Pháp thì rõ:
If there is such a joint request, then the joint session suspends and the House and Senate go into separate sessions to consider it. For the objection to be sustained, both chambers must agree to it by a simple majority vote. If they do not both agree, the original electoral votes are counted. Tạm dịch: Nếu có sự đồng phản đối (Dân Biểu + Nghị Sĩ), thì cuộc họp lưỡng viện phải ngưng kiểm phiếu và mỗi viện tách ra để họp bàn về phản đối này. Để phản đối có hiệu lực, thì cả hai Viện phải đồng thuận với phản đối đó. Nếu CẢ HAI viện không đồng thuận với phản đối đó, thì phiếu của ĐCT đó được tính (nghĩa là phản đối vô hiêu).
Cho nên, dù có 100 DB, 100 Nghị sĩ phản đối một ĐCT đi nữa, mà hai viện không thống nhất, thì phản đối vô hiệu, và phiếu đó được tính hợp lệ. Hạ Viện do DC nắm, thì 100% họ sẽ bỏ phiếu chống chuyện phản đối. Do đó cho dù Thương Viện có đồng ý với phản đối 100%, thì cũng không làm gì được! Tất cả 79 phiếu ĐCT của 6 Bang nghi ngờ gian lận, bị phản đối 79 lần, thì 79 lần cũng đều được tính như thường! Vậy Pence làm gì được?
Thứ hai.
Ở trên là nói về phản đối của từng phiếu ĐCT. Bây giờ nhìn qua luật lệ về Danh Sách ĐCT của các TB gởi cho QH.
Hiến pháp ghi: “Khi có hơn một danh sách ĐCT đưa lên lưỡng viện để đếm, và khi có sự phản đối, và hai viện không thống nhất, thì danh sách nào có chữ ký và con dấu của Thống Đốc Tiểu Bang đó, thì sẽ hợp lệ và được chấp nhận.”
Một lần nữa, sáu TB có 12 danh sách, sáu do Thống Đốc ấn ký, và sáu do Quốc Hội của các TB đó đưa lên. Đem ra tranh cãi, Hạ Viện sẽ bác danh sách nào, và Thương Viện sẽ bác danh sách nào? Hỏi là trả lời rồi. Theo luật chơi này, thì mười ông Pence, 10 ông Trump cũng thua.
Mụ Pelosi và phe DC nghênh ngang, coi trời bằng vung, còn doạ nắm tóc, lôi đầu ông Trump ra khỏi White House là vì họ tin là họ không thể thua.
Có thể họ cũng tiên liệu việc dân chúng biểu tình tràn ngập thủ đô hôm nay, nhưng họ không ngờ dân dám tràn vào chiếm cả QH. Sau khi lực lượng ủng hộ Trump chiếm Quốc Hội, họ tháo chạy hết.
Người phụ nữ bị trúng đạn chết rồi (RIP). Tui không tin cô ta là Bọn Lưu Manh (BLM) hay đám CS Antifa.
Lệnh giới nghiêm đã ban ra. Chừng nào QH lưỡng viện tái họp, chưa biết.
Cho dù có tái họp, có họp cả tuần, để tranh cãi, để chửi nhau, thì cũng chỉ là một vở tuồng được viết sẵn, cho xôm tụ, mất giờ vô ích thôi.
Khi thấy Trump kêu gọi thần dân về Thủ Đô hôm nay, là ai cũng biết giải pháp lật kèo ở lưỡng viện Quốc Hội không là giải pháp chính. Chuyện chửi bới, chê bai Pence từ LS Lin Wood hay ngay cả từ Trump, có thể chỉ là cái kế nghi binh, kiểu Gia Cát Lượng: dù thành không có quân, mà tỉnh bơ ngồi gảy đờn tứng từng tưng cho địch lầm! Nghi binh của Trump không phải là làm cho đối phương tưởng mình mạnh, ngược lại làm cho đối phương nghĩ là phe Trump nát bét, tới đường cùng, hết chiêu để đánh trả, rồi ông mới tung ra một chiêu bất ngờ khác để thủ thắng.
Vậy Trump dùng chiêu gì để thủ thắng khi Pence hoàn toàn không phải là con xe ngang tàng trên bàn cờ tướng, hay con Hoàng Hậu uy vũ trong môn cờ vua?
Để các cao nhân khác bàn, đoán đi! Tui không dám đoán. Chỉ chờ coi. Màn hạ có lẽ không lâu nữa.