Bài tường trình Lễ Quốc Hận do Liên hội Người Việt Canada và Cộng Đồng Úc Châu đồng tổ chức/ E-book Báo Điện Tử chủ đề 30 tháng 4, 2021

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4 do Liên hội Người Việt Canada và Cộng Đồng người Việt tự do Úc Châu đồng tổ chức. 
Do bệnh dịch Covid phải ở trong nhà tại Canada, buổi lễ đã được làm qua Zoom và chiếu livestream trực tiếp trên Facebook.

Xin mời bấm vào link để xem cuốn báo 227 trang gồm các bài tiếng Việt và tiếng Anh, chủ đề Quốc Hận 30 tháng 4