BÀI HỌC LỊCH SỬ (thơ Phan Nhật Nam)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thấy ra từ cảnh thực lịch sử..

1-

Sàigòn sau Tháng 4, năm Bảy mươi-lăm

Bà ngoại lặng im ngồi sâu bóng đêm

Sợ ngày trời sáng đến

Trình công an phường,

Nộp phạt con bế cháu

Bất hợp pháp vượt biên!

2-

Sàigòn, bốn mươi-sáu năm sau

Lặng khóc nấc, nghẹn hơi thở, ghìm cơn đau

Khu phố đóng, nhà cửa gài, đường công an vây chặt

Sống cách ly!

Chết tại chỗ!

Quyết không được dời di! 

3-

Hà Nội anh hùng vang lừng diệt Mỹ

Đảng viên, cán bộ ưu tiên tiêm chủng Hoa Kỳ

Nơi thành phố vinh quang “tên Bác”

Bọn Ngụy thưởu nào buộc trả tiền nhận thuốc Bắc Kinh!

4-

Đầu thế kỷ năm xưa

Giữa vũng lửa, đạn pháo nổ, xích xe tăng..

Chim vẫn hót tiếng Tự Do

Trên đường phố kiêu hùng Madrid (1)

Xe bọc thép tràn bừa lên Budapest (2)

Dân tộc Hung vẫn dũng liệt phất cờ

Kẻ xâm lăng phải cúi đầu khiếp sợ

Lui quân về biên giới Liên-Xô. 

..

Lính Mỹ cuốn cờ

Nước Mỹ rút quân

Đập cửa!

Phá cửa!

Từng nhà,

Mỗi nhà,

Em gái nhỏ,

Quá nhỏ..

Không khóc nổi em ơi!

Nơi Kabul

Vạn Giòng Kinh/Lời Thơ/Tiếng Hát

Nặng không bằng giọt nước mắt Trẻ Thơ!

 

  • Paul Valéry, Nhà Thơ Pháp (1871-1945) viết về Cách Mạng 1936 chống Phát-xít, Tây Ban Nha
  • Cách Mạng Hung chống Liên Xô, 1956

 

 

Phan Nhật Nam

30/4/1975-15/8/2021