#BÀI 27:#PHONGTHUNGUYEN#BILL GATES NÓI GÌ VỀ VACCINE.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Một nghiên cứu mới trên tạp chí y khoa Lancet thừa nhận khả năng miễn dịch tự nhiên cũng hiệu quả – nếu không muốn nói là tốt hơn – trong việc bảo vệ chống lại vắc xin COVID-19 của Big Pharma. Sự thay đổi của ấn phẩm 200 năm tuổi xuất hiện cùng lúc với sự thay đổi quan điểm đột ngột giữa các nhà chức trách về nguồn gốc của virus.