ANH: NGƯỜI LÍNH HÙNG! (Ý Nga, Vi Vi, Trần Đình Thục)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO”
(Hay Bộ Quốc Nhục đang Tàu đạo?)
*
Tin trong nước:
Bộ GD&ĐT VC công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo chương trình tiếng Tàu cấp tiểu học và cấp trung học”
*
Trích tuyển tập BIẾM THI và NÓI LÁI
*
Dạy tiếng Việt chưa ra trò ngôn ngữ
Cứ y như phường vô lại, lù khù
Sách lù đù chữ vô nghĩa, ruồi bu
“Bộ Giáo Dục”? Dạy dân… ngu mọi thứ!
 
Lưu sách vở toàn ngôn từ rừng rú
Nay học đòi Hán hóa cả Việt Nam?
Bao lỗi lầm! Đảng tán tận lương tâm
Toàn “tiến… sỉ*-rước-ngoại-xâm”, bán nước.
 
Tàu xâm lược, vững vàng đi từng bước:
Khai mỏ, rừng… bao “giao ước cho không”
Giặc yên lòng chiếm biển cả, núi, sông;
Bộ VC “đại thành công”: Tàu Cộng!
 
Nuôi bá mộng biển Đông, ai cũng chống
Hoàng, Trường Sa: Tàu nuốt sống của ta
Đảng chỉ lo đi cướp đất, cướp nhà
Mặc “người lạ” giết lương dân, hống hách.
 
“Bộ Đào Tạo” đang bán rao chào khách
Đem… “đạo” Tàu vào “giáo” hóa trẻ con
Dạy cúi lòn bằng phim bộ Tàu tôn,
Viện “giáo dục” toàn Bắc Kinh, Khổng Tử…
 
“Bộ Quốc Nhục” đang đầu tư trang sử
Cho giặc Tàu đô hộ xứ Việt Nam
Hỡi anh thư, hào kiệt sáng suốt giùm
Chánh, tòng phạm đã rõ ràng nham hiểm!
 
Ý Nga, (18-3-2012)
 
*Chữ đúng là tiến sĩ [dấu ngã]. Dùng dấu hỏi với chủ ý > Tiến Sỉ dấu hỏi: tiến lên, sỉ nhục, Tiến sĩ giấy, bằng cấp giả.

TÀU CỘNG
Thật bất ổn vận nước non hổn độn
Trứng luộc rồi vẫn cứ nở Tàu con
Đảng thật ghê chuyện bóp méo, vo tròn
Chết như bỡn với đòn thù phương Bắc!
Ý Nga, (10-2-2012)
 

HỀ CHÍNH TRỊ
Xin nhà nước cho về để… trình diễn
Hề chọc cười chờ xem xét thí ân
Vốn phi nhân, đảng gạn “đục” chín phần
Dư thủ đoạn khơi “trong” phần dơ bẩn!
Ý Nga, (21.4.2023)