VIETNAMESE HERITAGE DAY 2020 : NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT 2020 từ SPOKANE CITY, WASHINGTON USA

Kể từ năm 2016, thành phố Spokane ở Washington thường có Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, được gọi là Vietnamese Heritage Day (Ngày Truyền Thống Việt Nam) kèm theo … Continue reading VIETNAMESE HERITAGE DAY 2020 : NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT 2020 từ SPOKANE CITY, WASHINGTON USA