Việt Khang và Việt cộng (Lê phi Ô)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Anh là ai?

Tao là ai?
Xin hỏi anh là ai? Mày hỏi tao là ai?
Sao bắt tôi,
tôi làm điều gì sai?
Là đầu gấu,
là bọn làm tay sai
Xin hỏi anh là ai? Dám hỏi tao là ai?
Sao đánh tôi
chẳng một chút nương tay?
Tao đánh mày
cho bầm mình gãy tay
Xin hỏi anh là ai? Mày hỏi tao là ai?
Không cho tôi
xuống đường để tỏ bày
Tao bịt miệng
– hết hỏi, hết tỏ bày
Tình yêu quê hương này, Tao sẽ đày đoạ mày,
dân tộc này đã quá nhiều đắng cay! tao cho mày nếm đủ mùi đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu? Mày hỏi tao ở đâu?
Ngăn bước tôi chống
giặc Tàu ngoại xâm
Tao là bọn
rước giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu? Dám hỏi tao ở đâu?
Sao mắng tôi
bằng giọng nói dân tôi ?
Tao đấm vỡ mặt
cho hết anh – tôi
Dân tộc anh ở đâu? Dân tộc tao từ đâu?
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu?
Sao lại phản dân bán nước cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu Chẳng cần gì che giấu
Bàn tay nào
nhuộm đầy máu đồng bào
Tao ác với dân,
thù ghét đồng bào
Tôi không thể ngồi yên Tao đâu để mày yên
Khi nước Việt Nam
đang ngã nghiêng
Tao đánh cho mày
té ngã ngiêng
Dân tộc tôi
sắp phải đắm chìm
Dân tộc mày
tao sẽ nhận chìm
Một ngàn năm
hay triền miên tăm tối
Lệ thuộc Tàu
hàng ngàn năm tăm tối
Tôi không thể ngồi yên Mày không thể sống yên
Để đời sau
cháu con tôi làm người
Vì tao là
thú giết hại loài người
Cội nguồn ở đâu? Thì tìm ở đâu
Khi thế giới
nay đã không còn Việt Nam
Tình yêu quê hương,
yêu dân tộc Việt Nam?!
Việt Khang Việt Cộng

Lê phi Ô  thân chuyển  !