VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI SỐ ĐẶC BIỆT TƯỞNG NIỆM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930-2017)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

RA MẮT VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI SỐ ĐẶC BIỆT TƯỞNG NIỆM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (Ph.1)

 

RA MẮT VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI SỐ ĐẶC BIỆT TƯỞNG NIỆM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (Ph.2)

 Ý NGHĨA CỦA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT TRONG VĂN HÓA TÂM LINH VIỆT- (Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÁNH)

…” Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Kính thưa quý vị lãnh đạo các Hội Đoàn Đoàn Thể, quý cơ quan truyền thông báo chí,
Kính thưa quý Văn Nghệ sĩ…
Kính thưa quý vị,

Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh vừa qua đời ngày 9-6-2017. Đây là một sự đau buồn, mất mát cho tất cả chúng ta. Giới văn học trong nước và Hải ngoại trân trọng vinh danh Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, một ngôi sao trong nền văn học Việt Nam ở Hải ngoại nói riêng và cả Việt Nam nói chung.

Là người đã hết lòng vì Văn Bút Việt Nam nên đã vận động giới Văn Thi sĩ quốc tế cho phục hoạt Văn Bút Việt Nam. Năm 1978, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, một tổ chức duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa là được Văn Bút Quốc Tế chính thức công nhận mà Nữ sĩ là Chủ Tịch sáng lập.

Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã nhiều lần vận động xin được là một thành viên của Văn Bút Quốc tế nhưng không được chấp nhận vì các văn thi sĩ không có qyền tự do ngôn luận, tự do sáng tác trong một chế độ độc tài toàn trị của Cộng sản. Vì vậy nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách đánh phá, gây chia rẽ phân hóa trong Văn Bút Việt Nam Hải ngoại cùng với cố tật tham quyền cố vị, tự ái cá nhân nên Văn Bút Việt Nam Hải ngoại đã bị đình chỉ hoạt động.

Một lần nữa, nữ sĩ lại phải vận dụng hết uy tín, ngoại giao để xin tái lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Mãi tới năm 2001, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mới chính thức được tái hoạt động và nữ sĩ là Chủ Tịch Tái lập nhiệm kỳ 2001-2003.

Sau khi được Văn bút Quốc Tế đồng ý cho tái hoạt động thì Văn Bút VNHN lại lâm vào cuộc khủng hoảng do căn bệnh cố hữu tự ái cá nhân, phe nhóm, chia rẽ đánh phá lẫn nhau. Đặc biệt, Ban Chấp Hành VBVNHN trong các nhiệm kỳ gần đây do những cá nhân bất xứng điều hành, tổ chức bầu cử gian lận, không vận động can thiệp cho các Văn nghệ sĩ bị cầm tù.

Chính vì vậy, Nữ sĩ đã cùng với các Văn Thi Hữu ra khỏi Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại và thành lập Nhóm Văn Đàn Thời Đại. Anh chị em Văn Bút chúng tôi đã mời nữ sĩ là Cố Vấn để tiếp tục tiếng nói của Văn Nghệ Sĩ Tự Do đấu tranh tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi đang xúc tiến thành lập Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam mà Nữ sĩ là cố vấn thì nữ sĩ qua đời. Anh em Văn Nghệ sĩ chúng tôi tâm niệm thế nào Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam cũng phải ra đời theo đúng tâm nguyện của Nữ Sĩ lúc sinh thời.

Nhân đây, chúng tôi xin tuyên độc tuyên ngôn của Hội Văn Nghệ sĩ Việt Nam như sau:

Lịch sử Việt chưa bao giờ trải qua một thời kỳ bi thảm ô nhục như hiện nay. Việt Nam đang đứng trước một đại họa đe dọa sự tồn vong của cả một dân tộc vì “Thù Trong-Giặc Ngoài”. Thật vậy, chưa bao giờ giới cầm quyền lại vì quyền lợi cá nhân tập đoàn bè phái, sự sống còn của đảng Việt gian lên trên quyền lợi của dân tộc.

Thực tế lịch sử đã phơi bầy bộ mặt thật của tập đoàn Việt gian Cộng sản bất nhân hại dân bán nước đang bóc lột vơ vét tài sản của người dân để làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của toàn dân Việt Nam. Không những thế để duy trị sự thống trị, Việt gian Cộng Sản đã từng bước thực hiện “Mật Ước Bán Nước” Thành Đô mà cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao của nhà nước CHXHCNVN Nguyễn Cơ Thạch đã phải cay đắng thốt lên “Một Thời kỳ Bắc thuộc mới bi thảm hơn đã bắt đầu…”: Chỉ còn 3 năm nữa, đất nước Việt Nam trở thành một bang tự trị của Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết toàn dân Việt Nam ở trong nước và Hải ngoại phải đoàn kết một lòng, quyết tâm diệt kẻ Nội Thù chống Giặc ngoại xâm Trung Cộng.
Đã đến lúc tất cả những người Việt Nam yêu nước phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, quên đi những mâu thuẫn, bất đồng chính kiến, tôn giáo, địa phương để cùng đứng lên đấu tranh cho nền Độc lập thực sự của dân tộc, đấu tranh cho quyền dân chủ tự do thực sự, một chế độ dân chủ pháp trị bảo đảm Nhân Quyền và Dân Quyền cho mọi người dân Việt Nam, nhất là các quyền sống, quyền tư do, quyền tư hữu và quyền tìm kiếm hạnh phúc.
Toàn dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh xây dựng một quốc gia Việt Nam phú cường, Nhân dân Việt Nam sung túc An lạc, Tổ quốc Việt Nam trường tồn, Dân tộc Việt Nam Bất diệt.
Trong ý hướng đó, Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam là tiếng nói trung thực của những Văn Nghệ sĩ Tự Do, những người Việt Nam yêu nước tranh đấu cho Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam góp phần xây dựng một thế giới hòa bình để nhân loại sống trong an lạc.
Một khi nhân quyền được thực sự tôn trọng, dân quyền được thực thi triệt để mới đem lại tự do hạnh phúc cho con người. Chỉ khi nào nhân quyền được thực sự tôn trọng mới tạo nên môi trường hòa giải thân thiện giữa các quốc gia, sự thông cảm bao dung giữa các dân tộc, các tôn giáo.
Kế thừa truyền thống nhân đạo Việt Nam, đạo lý làm người Việt Nam, Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam chủ trương:
– Phục hoạt Văn hóa truyền thống Việt: Dân tộc, Nhân bản, khai phóng kết hợp với Thời Đại Toàn Cầu Hóa.
– Nâng cao Dân trí, Chấn hưng Dân khí, Cải tiến Dân sinh, Tôn trọng Nhân quyền, Thực thi Dân Chủ.
– Xây dựng một xã hội: tôn trọng quyền tư hữu, quyền sở hữu đất đai, tận diệt bất công xã hội, giảm thiểu cách biệt giữa kẻ quá giàu và người quá nghèo để xây dựng một xã hội công bằng tiến bộ kết hợp truyền thống và thời đại.
– Phục hoạt văn hóa Việt, Bảo lưu truyền thống tốt đẹp của đạo lý làm người Việt Nam, phục hồi nền tảng đạo lý truyền thống của dân tộc.
– Phục hưng minh triết Việt để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa “Trung Quốc” đang được “những tên Thái thú mới xác Việt hồn Tàu” thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi sọ, Hán hóa dân tộc Việt.
– Vận dụng trí tuệ Việt Nam, nhân lực và tài lực của đồng bào Việt Nam tại Hải ngoại cùng với đồng bào trong nước xây dựng kiến thiết lại đất nước, phục hưng dân tộc sau đại nạn Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

Kính Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin thay mặt anh chị em Văn Nghệ sĩ trong Văn Đàn Thời Đại và Hội Văn Nghệ sĩ Việt Nam xin đọc Điếu văn Khóc Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh:
Kính Thưa quý vị,

Trước anh linh của Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, một bậc nữ lưu khả kính, người một đời đóng góp cho nền văn học nghệt thuật của nước nhà, Chúng tôi anh chị em Văn Bút Việt Nam, Văn Đàn Thời Đại, Hội Văn Nghệ sĩ Việt Nam, xin cúi đầu tưởng niệm và nguyện làm hết sức mình để tiếp tục chí hướng cao cả của Bậc Trưởng Thượng, một đời ấp ủ sứ mạng phục hưng nền văn học nghệ thuật Việt Nam.


Thưa tất cả quý vị,

Trong cõi trăm năm
Bể dâu định cuộc
Mây sầu ngun ngút trời cao,
Gió thẳm sóng xa biển lớn …

NHỚ LINH XƯA:
MINH ĐỨC HOÀI TRINH

Vốn dòng trâm anh thế phiệt
Con Tổng Đốc Võ Chuẩn
Cháu nội Thượng Thư Võ Liêm
Thông minh Trời phú
Chí khí hơn người,
Đam mê Nghệ thuật
Văn học nước nhà…
Tính nết khoan hòa
Gần xa đều mến …

MỚI NGÀY NÀO…

Hoài Trinh Minh Đức
Bài thơ tình muôn thuở
Khiến lòng người ngơ ngẩn ngẩn ngơ…
Nhớ người Nữ sĩ tài hoa
Dấn thân tuổi trẻ nổi danh một thời…

Cùng vận nước nổi trôi trôi nổi
Sang quê Người theo đuổi nghiệp văn…
Phục Hồi Văn Bút Việt Nam
Rạng danh Nữ sĩ Văn đàn Tự do

Cả thế giới chào mừng ngưỡng mộ
Bậc nữ lưu chí cả hơn người
Văn học nghệ thuật Việt Nam
Ngàn năm nhớ mãi Hoài Trinh thuở nào…

Nhớ Hoài Trinh Minh Đức
Nhớ những lần sinh Hoạt Thơ văn
Đam mê sôi nổi
Thẳng thắn nhiệt tình
Quyết tâm chống Cộng

Lúc tuổi cao,
thao thức ưu tư
Vẫn Một Lòng
Vung bút đấu tranh
Cứu Dân cứu Nước

NÀO NGỜ …

Sinh hữu hạn, tử vô kỳ
Ngày sinh biết trước ngày về nào hay !?
Sinh ký tử quy,
Sống gửi thác về nơi chín suối …
Giã từ cõi tạm, Về với mẹ cha …

Ô HÔ!

Con tạo xoay vần
Đất trời nghiêng ngả
Một Đời Vì Nước Đấu Tranh
Tinh thần cao cả rạng danh sáng ngời
Hôm Nay Người đã về Trời
Văn Đàn Thời Đại, Sống Hoài Ngàn Năm…

Trăng buồn gió tủi xứ người
Lá thảm hoa hờn cố quốc
Ngày Mai Lịch Sử Sang trang
Kỳ Đài Tổ Quốc Huy Hoàng Ghi Ơn

THẾ MỚI HAY:

Nhân sinh một giấc mơ màng,
Tìm về cõi phúc thênh thang nhiệm màu
Đời Người, kẻ trước người sau
Mà sao vẫn thấy buồn đau, đau buồn!

Chúng Tôi Những kẻ Hậu Sinh
Thề Nguyền nối tiếp Hành Trình Việt Nam
Sống Khôn Hồn thác Linh Thiêng
Về Đây Chứng Giám Nỗi Niềm Xót Sa…

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị,…”


PHẠM TRẦN ANH