TUYÊN CÁO CỦA LIÊN MINH VIỆT NAM ĐỘC LẬP DÂN CHỦ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LIÊN MINH VIỆT NAM ĐỘC LẬP DÂN CHỦ
Tuyên Cáo
Về Dự Luật An Ninh Quốc Gia Hồng Kông

Xét rằng: 

Nhà cầm quyền cộng sản tại Bắc Kinh qua cái gọi là Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc của Trung Cộng hiện đang nhóm họp dự tính sẽ thông qua dự luật được gọi là “Luật An Ninh Quốc Gia Hồng Kong” vào tuần tới nhằm áp đặt một ách cai trị mới lên nhân dân Hồng Kông.

Dự luật này sẽ không cho phép các nhà lập pháp Hồng Kông có những quyền tự trị như hiện nay.

Dự luật nếu được chấp thuận sẽ kết tội hình sự đối với những ai phạm những tội danh như sau:

–          Chủ trương ly khai khỏi Trung Quốc,
–          Lật đổ hoặc làm suy yếu quyền lực của đảng cộng sản Trung Quốc,
–          Khủng bố, sử dụng bạo lực hoặc đe dọa người dân,
–          Hợp tác với các tổ chức nước ngoài can thiệp vào nội bộ Hồng Kông 

Hành động này của Trung Cộng là áp đặt một chế độ  độc tài toàn trị lên người dân Hong Kong mà đáng ra Hồng Kông vẫn được hưởng quy chế  tự trị “một quốc gia hai thể chế” trong vòng 50 năm kể từ khi được Anh Quốc trao trả độc lập năm 1997 mặc dù luôn luôn bị đe dọa bởi nhà cầm quyền tại Bắc Kinh.

Trước sự kiện này, Liên Minh Việt Nam Độc Lập dân Chủ trân trọng tuyên cáo:

1-      Phản đối nhà cầm quyền Trung Cộng ra luật hủy bỏ những cam kết năm 1997 để áp đặt một chế độ độc tài toàn trị lên nhân dân Hong Kong.
2-      Thỉnh cầu Hoa Kỳ và thế giới cần có thái độ mạnh mẽ trước hành động này của TC và ủng hộ sự tranh đấu của nhân dân Hong Kong.
3-      Yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong hiện nay nếu TC tiếp tục thông qua dự luật này.
4-      Hoàn toàn ủng hộ sự kiên trì đấu tranh cho tự do dân chủ của người dân Hồng Kông  trong thời gian dài vừa qua.

Làm tại Hoa Kỳ ngày 22 tháng 5 năm 2020
Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ