Tuyên bố YÊU CẦU LÀM RÕ SỰ THẬT VỀ VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Để cứu lấy Hồ Duy Hải, để luật pháp nhà nước được thực thi công chính không gây oan sai cho người vô tội, đồng thời trừng trị đích đáng kẻ có tội ở bắt cứ cương vị nào, không có “vùng cấm” biến vụ án thành một vụ xét xử tiêu biểu ngõ hầu tránh được những oan sai tương tự có thể xảy ra sau này,
Chúng tôi kêu gọi quý vị, các bạn thanh niên tham gia ký tuyên bố này.
Xin soạn:
{Tên họ – Nghề nghiệp – Chức danh (nếu có) – Tên Thành phố cư ngụ (Nếu ở ngoài Việt Nam, vui lòng ghi thêm tên Quốc gia)}
Xin gởi về tuyenbohdh@gmail.com.
Xin chân thành cám ơn 
****************************************
Đã có 12 Tổ chức & 682 cá nhân ghi tên tính đến ngày 14 tháng 05-2020
******************