TƯỞNG NIỆM TỬ SĨ HOÀNG SA 19-01-1974 (Brian Vũ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: ‎text that says '‎Tổ Quốc Ghí ơn 75 Tử Sĩ Hoàng Sa لتصع Brian Vu 19/ 01/ 1974 19/ 01/ 2021 Sài Gòn trong tôi‎'‎

Cố Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà và 74 Chiến Sĩ Hải Quân – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã oanh liệt ngã xuống trong cuộc chiến ngày 19/1/1974 chống lại bọn giặc cướp xâm lược từ phương bắc là Trung Cộng.
Trong khi bọn giặc cướp Trung Quốc lâu nay tưởng niệm – vinh danh những chiến sĩ của bọn chúng tử trận trong cuộc hải chiến Hoàng Sa, thì những Người Lính Việt Nam hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc trong trận chiến này vẫn chưa hề được Việt Nam ghi công chỉ vì họ không phải là binh sĩ của chế độ CHXHCN Việt Nam hiện nay.
Hơn 40 năm qua, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa 1974 vẫn chưa chính thức được đi vào sử sách giáo khoa của nhà nước Việt Nam. Các Anh Hùng Tử Sĩ chống bọn Trung Quốc xâm lược ấy vẫn chưa được vinh danh chính thức.
Trận Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 là một biến cố trọng đại trong lịch sử đấu tranh chống quân Trung Cộng xâm lược, vô cùng anh dũng, hào hùng và bất khuất của Quân Chủng Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Biến cố lịch sử đó, đến nay, vẫn luôn luôn là một niềm hãnh diện, tư hào của toàn thể Quân và Dân VNCH.
Vì vậy trận hải chiến Hoàng Sa 1974 đã trở thành một Thiên Anh Hùng Ca Bất Tử. Những sự thật về trận Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 sẽ được truyền lại cho những thế hệ mai sau noi gương các bậc đàn anh đã hy sinh vì Lý Tưởng Tự Do để bảo vệ lãnh thổ của tiền nhân để lại. Người Dân Việt Nam cần phải tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy tinh thần nêu trên.
Hy vọng rằng ngọn lửa tinh thần Hoàng Sa 1974 không chỉ để tưởng nhớ và thắp sáng ngày hôm nay mà sẽ còn được thắp sáng và duy trì trong suốt tiến trình đấu tranh cho một nước Việt Nam tương lai thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng và Bác Ái.
BRIAN VŨ (Sài Gòn trong tôi)